Mgr. Simona Skřivánková - web o víře a o klavíru

PMS - kostel Panny Marie Sněžné
kostel Panny Marie Sněžné

PMS

Datum 2012/12/26 od 22:15

Výuka náboženství pro děti se koná v malém refektáři, biblická katecheze pro dospělé na faře. Setkání jsou ve středu, děti od 17,00 hod ( do 17,45 ), dospělí od 19,10 hod ( do 21,00 ). Sraz je vždy před farou. Všichni příchozí - staří i noví jsou VÍTÁNI!

Aktuálně:
Měsíc:
Rok:

Otázky pro katechumeny- svátosti

Datum začátku: 2013/03/13 od 23:15

Křest, biřmování a Eucharistie

Témata pro hodiny biblické katecheze v dubnu

Datum 2013/04/04 od 23:00

Probereme zbývající čtyři svátosti

Témata pro květnové hodiny biblické katecheze

Datum 2013/04/28 od 21:45

Protože 1.5. a 8.5. jsou státní svátky, sejdeme se, dá-li Pán, jen třikrát- 15., 22.a 29.5.2013.

Témata pro červnová setkání biblické katecheze

Datum 2013/06/08 od 17:30

plánovaná setkání jsou 5.6., 12.6., 19.6. a 26.6.2013

Info k začátku nového šk. roku 2013/14

Datum 2013/07/05 od 14:00

Ve středu 4.9.2013 se, dá-li Pán, sejdeme opět v 17 hod v malém refektáři a v 19 hod před farou kostela na 1. setkání výuky náboženství pro mládež a biblické katecheze pro dospělé.

Celkem dokumentů: - Stránka 3 z 12