Mgr. Simona Skřivánková - web o víře a o klavíru

Lednová témata pro hodiny biblické katecheze

Datum začátku: 2012/12/29 od 06:30

Setkání budou, dá-li Pán, 9.1., 16.1., 23.1.a 30.1.2013.

   Budeme probírat na pokračování Desatero tak, aby se katechumeni dostatečně připravili na svůj křest.

 

  17.   9.1.2013        Opakování Kréda; katechumeni odevzdají písemné zpracování ( odpovědi na stanovené otázky )

                                    Desatero a vztah Krista k němu; Dvojí přikázání lásky; Kristovo přikázání Mt 19,16nn;  Mt 22, 36nn; J 13,34

                                    Termín " přikázání " ve vztahu k lásce ( př. rozdílu muset se nadechnout - muset cvičit páteř )

                                     Text Desatera; rozdělení na " dvoje desky " Ex 20,1nn; Dt 5,1nn;


  18.   16.1.2013        První deska Desatera - v čem se oba texty- Ex a Dt liší?

                                      jeden Bůh - Tvůj Bůh ( osobní teologie )

                                      modly ve SZ a dnes    ( pohanské bůžky - břicho, peníze, majetek, osoby ) Mt 6,24; 10,37

                                      prožitek posvátna- pramen kultu; reverence versus strach ( odejdi ode mě...) Lk 5,8

                                      svěcení neděle - důvody, cíl    ( bylo to velmi dobré; On nás vyvedl... )

                                      Boží svrchovanost v ev. - Mt 20,1nn - Podobenství o dělnících na vinici


   19.    23.1.2013       Druhá deska Desatera

                                      Podmiňuje první deska druhou, nebo je nadbytečná? - analogie Kréda a Desatera

                                      Imperativ a hortativ

                                      Horské kázání - kdo se hněvá, kdo se dychtivě podívá, nepřísahej vůbec, buďte dokonalí...Mt 5

                                      Mt 15,1nn - "  ... tradicí jste zrušili Boží slovo...", Mt 5,17nn - " ...ani čárka.."


   20.    30.1.2013       Opakování probrané látky; katechumeni odevzdají písemné zpracování jako u Kréda