Mgr. Simona Skřivánková - web o víře a o klavíru

Témata pro biblickou katechezi v říjnu 2012

Datum začátku: 2012/10/31 od 23:00

Uvedené body a zkratky je možné kdykoliv emailem konzultovat

  V říjnu vrcholila příprava na plánované blahořečení 14ti františkánských bratří mučedníků; blahořečení proběhlo 13.10.2012 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

 5.  3.10.2012   Svatý - dokonalý, zacílený, milosrdný

        Požadavek svatosti ve SZ vyplývá z toho, že Bůh vysvobodil Izraele z Egypta. Dt 7,6 jen s reflexí opakuje dřívější Lv 19,2 nebo Lv 11,44-45 nebo Nu 15,40.

        V NZ Ježíš mluví o dokonalosti- Mt 5,48, kterou u sv. Lukáše máme popisovanou jako milosrdenství- Lk 6,36. Nabízí se otázka- nespočívá dokonalost ať už Boží nebo lidská právě v milosrdenství? ( Zajímavou může být i otázka je-li Bůh spravedlivý, nebo milosrdný, nebo obojí? Jak ale toto obojí v sobě skloubit? Vždyť spravedlnost dává každému, co jeho je beze zbytku a milosrdenství odpouští. Je možno chápat tuto otázku takto- právě PROTO, že je Bůh spravedlivý, je ke všemu stvořenému milosrdný- ví totiž, že jinak by s ním vztah vůbec navázat nemohl. " ...u člověka je to nemožné, ale ne u Boha." )

  V příběhu o bohatém mládenci čteme o tom, že chtěl být dokonalý Mt 19,16-22, stál o věčný život. P.Bílý svého času upozorňoval na to, že podle originálu máme číst- chceš-li být zacílený,... To nám navozuje již známou myšlenku ohledně úzké cesty ( tedy materielního postu). A ta nás opět vede k myšlence svatosti. Docházíme tedy k obrazu kopretiny, jejímiž okvětnímu lístky jsou všechna tato adjektiva- svatý, blahoslavený, dokonalý, zacílený, milosrdný.

 6.  10.10.2012    Naši františkánští mučedníci a výročí koncilu

    Četba z novény ke 14ti mučedníkům - o rozhodování Bedřicha a jeho druhů, zda zůstat v klášteře, nebo ne

    Četba ze sborníku " Čtrnáct pražských mučedníků"- podle P.Petra Regaláta Beneše ( historická svědectví)

    11.10.2012 máme 50. výročí od svolání II.Vat. koncilu a 13.10.2012 budou naši bratři blahořečeni. Mají tyto dvě události nějaké pojítko? Není těžké ho na první pohled najít. Bratři usilovali o mezinárodní apoštolát mezi všemi, ke kterým se dostali- sami tvořili komunitu složenou ze šesti národností. Koncil hledal ve jménu zdařilého apoštolátu jednotící jazyk, kterému by všichni lidé v současné době porozuměli. Aggiornamento, neboli " zdnešnění" bylo heslo koncilu. V tomto duchu se budeme věnovat jednomu z dokumentů koncilu- deklaraci o poměru církve k nekřesťanským náboženstvím Nostra aetate.- NA

 7.  17.10.2012  Svatost P.Marie a růženec

        Historie modlitby růžence 

       Jedinečné postavení P.Marie mezi svatými

        LG, 8. kap.

8.    24.10.2012     Podklady pro růžencová tajemství v evangeliích

9.     31.10.2012   Povolání ke svatosti podle LG, 5. kap.