Mgr. Simona Skřivánková - web o víře a o klavíru

Témata pro hodiny biblické katecheze v září 2012

Datum začátku: 2012/09/27 od 20:00

Pro potřeby žáků a sympatizantů k domácímu studiu a promýšlení

  V září jsme se věnovali těmto tématům:

1.   5.9.2012  Vděčnost - zdroj a předpoklad ocenění osoby dárce Lk 17,11nn

    Ohlédnutí za dvěma měsíci prázdnin, kdy mohlo dojít nejen k běžnému, ale i výjimečnému obdarování. Ocenění daru vede k vděčnosti za něj a vytváří samovolně vztah k dárci. Proč Ježíš poukazuje na vděčnost očištěného a nevděk ostatních? Chce přivést učedníky k vědomému ocenění toho, co dostali a povzbudit tak jejich vztah k dárci- tedy víru.

 Kdy jásá sám Ježíš? Kdy jásá Ježíš ne kvůli lidem, ale kvůli sobě? Mt 11,25-26; Mt 3,18

 2.  12.9.2012  Poklad víry, chudoba

       Ocenění daru vede k ocenění dárce. Jedinečná osobní nepřenosná zkušenost člověka s Bohem a Jeho dary vede k víře. Charakteristika víry- Mt 13,44-45 dostává podobu činů- Mt13,31-33. Předpokladem je vnímavost a ochota k jednotě mezi poznáním a konáním- Mt13, 1-9. ( poklad, perla, zrno, kvas, rozsévač) Pro poznání skutečného bohatství se člověk dobrovolně stává " chudým". Mt 7,19-34. ( Hledejte především jeho království a spravedlnost..všechno ostatní vám bude přidáno.)

 3.  19.9.2012  Chudoba, půst, svatost

     Chudoba jako důsledek přijetí nesrovnatelného bohatství je popisována jako půst. Ten může být nejen důsledkem, ale i předpokladem k přijetí dalšího obdarování. Kdo dostal, ocenil a získal vztah k dárci, dále o tento poklad pečuje. Stále více se přimyká k milovanému a chce sdílet společenství s ním. " Vyděluje se" od ostatního pro něj, přejímá jeho mentalitu, patří k němu, patří jemu. To je podstata svatosti.

   V Písmu ( Scr.) čteme o formálním a materiálním postu. Rozdíl mezi oběma- Mt 6,16 - Mt 7,13-14.

  Ontologická svatost spočívá v přijetí křtu- stali jsme se Božími syny a dcerami, mravní svatost ji má následovat. J 3,6 - Mt 5,48.

 4.   26.9.2012  Svatý a blahoslavený

    Požadavek svatosti života k blahořečení je samozřejmostí. Předpoklady pro blahořečení- svatost života, dosažení ctností v heroickém stupni, zázrak na přímluvu kandidátů blahořečení- nebo jejich mučednická smrt.

   Požadavek svatosti byl ve Starém zákoně prezentován na několika místech, v LV 17.-27.kap. je uveden tzv. Zákon svatosti. Charakteristika blahoslavených je v úvodu Horského kázání- Mt 5. Je možno ji chápat nejen jako ocenění dosaženého stupně duchovního života, ale i jako soubor zárodečných předpokladů pro něj.( Kupříkladu " blahoslavení chudí duchem" jsou nejen ti, kteří na konci svého života disponují jednoduchostí vykrystalizovaného pohledu na skutečnosti, ale i ti, kteří v počátku svého života vládnou schopností být PLNĚ zaujati sledovanou hodnotou- nerozptylují se jiným, jsou tedy chudí na předmět svého jediného zájmu.- Kdo by neznal dětské zaujetí hračkou? " Nebudete-li jako děti..." )