Mgr. Simona Skřivánková - web o víře a o klavíru

Témata pro listopadové hodiny biblické katecheze

Datum začátku: 2012/11/29 od 11:30

Pro zájemce ze strany stálých posluchačů i nahodilých návštěvníků

   10.    7.11.2012    - setkání se nekonalo z důvodu onemocnění vyučující - doporučená četba:  LG 1-4

   11.    14.11.2012 - setkání se nekonalo - doporučená četba - GS 82

   12.    21.11.2012 -  Bůh-Král a Pán

                        Podklady pro ocenění Hospodina jako Krále a Pána jsou v Scr. nesčetné. Dnešní nabídka k zamyšlení- Ž 24 (Gn 1-2),

                                  Mt 11,25nn; Mt 20,1nn; Mt 22,11; Mt 25,1nn, Mt 28,16nn

   13.    28.11.2012 - Věřím v jednoho Boha         STVOŘENÍ

                       ( V adventu se budeme zabývat Credem, v lednu desaterem, v únoru modlitbou a v březnu svátostmi.

                        30.3.2013 budou naši katechumeni pokřtěni a případně i biřmováni. )

                  a,  srovnání Kréda a věroučně-mravoučného desatera P.J.Skoblíka- co je v " desateru" shodné a co navíc

                  b,  kladené otázky - co znamená slovo krédo; čemu v první větě Kréda posluchači nerozumí a potřebují vysvětlit,

                                nebo co je pro ně z této věty motivačním podnětem pro jejich vlastní duchovní, nábožensko-mravní život

                  c, vysvětlení pojmu- stvořit ( z ničeho), protiklad- vyrobit ( z něčeho)

                  d,  četba ze Scr- Gen,1 o stvoření ( jeden Bůh, všemohoucí; kdy stvořil anděly? )

                  e,    trojjedinost - 1 magnet, 3 magnety - z jednoho pohledu 1, z druhého 3

                  f,     definice osoby a přirozenosti( J.P.II-  osoba o sobě ví a určuje své jednání; TQ- přirozenost je princip činnosti)

                          přirozeností psa je štěkat a vrtět ocasem, přirozeností kosa je sedět na větvi a zpívat- od psa to žádat nebudeme

                         přirozenost Boží - Jsem, který jsem- bytí, existence;  " Bůh je láska."- V povaze lásky je stále se dávat,

                         Bůh stále sděluje existenci svým tvorům

                 g,   Žije Bůh ve třech osobách proto, aby mu nebylo smutno? Samozřejmě, že ne. Je to právě NAOPAK.

                          ( J, kap. 14 -17 )